sc-15/06/2021 - parkeren

Duinenweg ››
Parent Previous Next

Enig artikel

Er wordt een zone parkeerverbod ingevoerd in de Duinenweg tussen de Koninginnelaan en de IJzerlaan.


Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt met de verkeersborden ZE1 en ZE1/.