sc-14/06/2016 - parkeren

Eglantierlaan ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

De beslissing van de gemeenteraad dd. 08/09/2011 (12) betreffende het aanvullend politiereglement op het parkeren in de Eglantierlaan wordt opgeheven.


Artikel 2:

In de Eglantierlaan is het aan de zuidzijde vanaf het einde van de straat (huis nummer 2) tot aan huis nummer 1, verplicht te parkeren op de berm of op het trottoir.


Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt met de verkeersborden E9e met de onderborden Xa (opgaande pijl) en Xb (neergaande pijl).


Artikel 3:

In de Eglantierlaan worden aan de zuidzijde vanaf huis nummer 1 tot aan de Normandlaan parkeervakken afgebakend evenwijdig met de as van de rijbaan, gedeeltelijk voetpad/rijbaan. Deze duiden de plaatsen aan waar de voertuigen moeten parkeren.