sc-14/06/2016 - eenrichtingsverkeer

Parent Previous Next

Artikel 1:

In de Sint-Niklaasstraat wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd van de Diksmuidestraat in de richting van de Odiel Spruyttestraat.


Deze reglementering zal aangeduid worden door de verkeersborden F19 (openbare weg met eenrichitngsverkeer) en C1 (verboden richting voor iedere bestuurder).