sc-14/05/2019 - parkeren

Zeedijk ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Het parkeren is verboden voor kampeerwagens aan de zuidzijde van de Zeedijk vanaf de Cyriel De Groottelaan en de grens met Oostende.


Artikel 2:

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door de verkeersborden E1 en de onderborden met het pictogram van kampeerwagens en de onderborden Xa, Xd en Xb.