sc-14/01/2020 - parkeren

Parent Previous Next

Artikel 1:

Het is verboden te parkeren ter hoogte van de woning in de Schuddebeurzeweg nummer 1.


Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door een gele onderbroken streep op de boord van het trottoir.