sc-13/03/2018 - mindervaliden

Parent Previous Next

Artikel 1:

In de Roger de Grimberghestraat wordt zowel ter hoogte van appartementsgebouw 24-30 als nummer 31-36 een parkeerplaats voor personen met handicap voorbehouden.


Deze plaatsenworden telkens voorzien ten oosten van de ingang van het gebouw.


Artikel 2:

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt met de verkeersborden E9a met het symbool van personen met een handicap.