sc-13/02/2018 - parkeren

Parent Previous Next

Artikel 1:

Er wordt een parkeerverbod ingevoerd aan de zuidkant van de Groenhagestraat, ter hoogte van het kruispunt met de Dorpsstraat. Dit op 5 meter vóór de oversteekplaats over een lengte van 10 meter.


Artikel 2:

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door een gele onderbroken streep op de trottoirband.