sc-12/03/2019 - parkeren

Parent Previous Next

Artikel 1:

In de Diksmuidestraat is het parkeren beperkt tot 15 minuten op één parkeerplaats ter hoogte van huisnummer 2.


Artikel 2:

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door het verkeersbord E9a met het pictogram van de parkeerschijf en het onderbord met opschrift '15 min' en het onderbord Xc met opschrift '6m'.