sc-11/12/2018 - éénrichtingsverkeer

Smidsestraat ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Het is voor iedere bestuurder verboden te rijden in de Smidsestraat van de Camerlinckstraat naar de Kerkstraat, behalve voor fietsers en bromfietsers klasse A.

Artikel 2:

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door het plaatsen van de verkeersborden C1 aangevuld met het bord M3 en F19 aangevuld met het bord M5.