sc-10/11/2020 - parkeren

Oostendelaan ››
Parent Previous Next

Enig artikel

Het parkeren wordt toegelaten op het voetpad langs de N318 Oostendelaan ter hoogte van huisnummer 6 en ter hoogte van het huis op de hoek van de Oostendelaan met adres Populierenlaan 1.
Het parkeren is er beperkt in tijd tot maximaal 30 minuten.


Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door op het voetpad in de Oostendelaan ter hoogte van huisnummer 6 en ter hoogte van het huis op de hoek van de Oostendelaan met adres Populierenlaan 1 parkeerplaatsen af te bakenen volgens artikel 19.4 van het ministrieel besluit dd. 11/10/1976.


De verkeersborden E9a met onderborden type Xc met opschrift '6m' en onderborden type VIIc met opschrift '30 min' worden geplaatst aan het begin van de parkeervakken.