sc-09/06/2020 - mindervaliden

Westendelaan ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

In de Westendelaan ter hoogte van nummer 23 wordt een parkeerplaats voor personen met een handicap voorzien.

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door het verkeersbord E9a met het pictogram ‘persoon met een handicap’ en het onderbord Xc met vermelding ‘6 m’.