sc-07/11/2017 - snelheidsbeperking

Parent Previous Next

Artikel 1:

In de beslissing van de gemeenteraad dd. 14/07/2005 (12) betreffende het aanvullend politiereglement inzake het instellen van de zone 30 in de schoolomgevingen wordt in artikel 1 het derde bolletje geschrapt.


Artikel 2:

In de beslissing van de gemeenteraad dd. 13/10/2005 (12) in verband met het aanvullend politiereglement betreffende het verkeer en parkeren langs de Dorpsstraat wordt artikel 5 geschrapt.


Artikel 3:

Er wordt een zone 30 - schoolomgeving ingevoerd die afgebakend is ter hoogte van volgende plaatsen:


Artikel 4:

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door de verkeersborden A23 en F4a aan het begin van de zone en het verkeersbord F4b bij het einde van de zone.