sc-07/11/2017 - parkeren

Parent Previous Next

Artikel 1:

In de beslissing van de gemeenteraad dd. 13/02/2008 (10) betreffende het aanvullend politiereglement op het parkeren op diverse gemeentewegen, wordt het zesde liggend streepje in artikel 2 geschrapt, namelijk:

- parking kerkhof ter hoogte van de Veldstraat


Artikel 2:

Op de parking aan het kerkhof ter hoogte van de Franciscus Dierendonckstraat is het verboden te parkeren voor kampeerwagens en bussen.


Artikel 3:

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt met de verkeersborden E1, één met onderbord met het symbool van kampeerwagens en één met een onderbord met het symbool van autocars/autobussen.