sc-07/05/2019 - parkeren

Heidestraat ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Het stilstaan en parkeren is verboden aan de zuidzijde van de Heidestraat vanaf de hoek van de Lombardsijdelaan over een afstand van 30 meter.


Artikel 2:

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door het verkeersbord E3 en het onderbord Xc met opschrift '30 m'.