sc-07/01/2020 - plaatselijk verkeer

Ijzerdijk ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

De toegang tot de IJzerdijk tussen de Brugsesteenweg en de Schorestraat is verboden voor iedere bestuurder, behalve voor het plaatselijk verkeer.


Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door het plaatsen van verkeersborden C3 aangevuld met onderborden type GIV met vermelding 'uitgezonderd plaatselijk verkeer'.