sc-05/12/2017 - éénrichtingsverkeer

Dorpsstraat ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Het is voor iedere bestuurder verboden te rijden in de Dorpsstraat, in het stuk achter de kerk, vanaf huis nummer 80 in de richting van de Ieperleedstraat behalve voor fietsers en bromfietsers klasse A.


Artikel 2:

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door het verkeersbord C1 aangevuld met het onderbord M3 en het verkeersbord F19 aangevuld met onderbord M5.