sc-05/09/2017 - parkeren

Bamburgstraat ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Parkeren is verboden in de Bamburgstraat ter hoogte van de toegang van het kerkhof over de volledige lengte van de toegang.


Artikel 2:

Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door een gele onderbroken streep op de boord van het trottoir.