sc-04/06/2019 - parkeren

Franselaan ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Het is verboden te parkeren in de Franselaan:


- ter hoogte van huisnummer 3

- aan de westzijde vanaf de Koning Ridderdijk over een lengte van 30 meter


Artikel 2:

Deze maatregelen worden kenbaar gemaakt door een gele onderbroken streep op de boord van het trottoir.