sc-03/11/2020 - rijstroken

Parent Previous Next

Enig artikel

In de Essex Scottishlaan tussen de N34 Kustweg en de Doornstraat wordt de rijbaan in twee rijstroken verdeeld.


Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door een witte onderbroken streep.