sc-02/03/2021 - parkeren

Kerkstraat ››
Parent Previous Next

Enig artikel

Het parkeren is beperkt tot maximaal 30 minuten in de Kerkstraat ter hoogte van volgende huisnummers:


- Kerkstraat 18: 1 parkeerplaats


- Kerkstraat 26-28: 1 parkeerplaats


- Kerkstraat 44-48: 2 parkeerplaatsen


- Kerkstraat 58: 1 parkeerplaats


Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt met de verkeersborden E9 met onderborden type GVIIc met opschrift '30 min' en onderborden type Xc.