sc-02/03/2021 - parkeren

Priorijlaan ››
Parent Previous Next

Enig artikel

Het parkeren is beperkt tot maximaal 30 minuten in de Priorijlaan ter hoogte van volgende huisnummers:


- Priorijlaan 18: 1 parkeerplaats


- Priorijlaan 31-33: 2 parkeerplaatsen


Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt met de verkeersborden E9 met onderborden type GVIIc met opschrift '30 min' en onderborden type Xc.