sc-02/03/2021 - parkeren

Leopoldlaan ››
Parent Previous Next

Enig artikel

Het parkeren is beperkt tot maximaal 30 minuten aan de noordzijde van de Leopoldlaan tussen de Paul De Smet de Naeyerstraat en de Johannastraat.


Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt met de verkeersborden E9 met onderborden type GVIIc met opschrift '30 min' en type GXa en GXc.