30/07/1997 - parkeren

Bamburgstraat ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Er wordt een parkeerverbod over een afstand van 10 meter ingevoerd in de Bamburgstraat langs de Oostkant, ter hoogte van de 9e Linielaan.


Artikel 2:

Voornoemd parkeerverbod zal aangeduid worden door het verkeersteken E1 met onderbord met opgaande pijl.