30/03/1999 - éénrichtingsverkeer

Parent Previous Next

Artikel 1:

Een voetgangerszone wordt ingevoerd op de volledige breedte van de Zeedijk vanaf de Zwaluwenlaan en op de Koning Ridderdijk tot de Oceaanlaan, met uitzondering van de Zeedijk tussen de Priorijlaan oost en west, waar slechts de helft van de breedte als voetgangerszone wordt voorzien.


Het verkeer wordt toegelaten voor het laden en lossen van 6 tot 10 uur, en voor de fietsers in beide richtingen zonder beperking in tijd.

Deze regeling wordt aangeduid door de tekens F103 en F105.


Binnen de voetgangerszone wordt de rijrichting voor het toegelaten verkeer als volgt geregeld:


Komende vanuit de Priorijlaan oost is de verplichte richting op de Zeedijk: rechtsaf naar de richting Zwaluwenlaan, uitgezonderd fietsers. Deze regeling wordt aangeduid door de tekens F19, C1 en D1, respectievelijk met onderbord M4 en M2.


Het verkeer, uitgezonderd fietsers, is tussende Arendlaan en de Priorijlaan west verboden in de richting van de Arendlaan. Deze regeling wordt aangeduid door de tekens C1 met onderbord M2 en F19 met onderbord M4.


Het verkeer, uitgezonderd fietsers, is tussen de Arendlaan en de Oceaanlaan verboden in de richting van de Arendlaan. Deze regeling wordt aangeduid door de tekens C1 met onderbord M2 en F19 met onderbord M4.


Het verkeer langs de Zeedijk wordt buiten de voetgangerszone als volgt geregeld:


Op het gedeelte tussen de Priorijlaan oost en west dat buiten de voetgangerszone valt, is de verplichte richting van oost naar west, uitgezonderd voor fietsers. Deze regling wordt aangeduid door de tekens C1 met onderbord M2 en F19 met onderbord M4.


In de Arendlaan wordt, tussen de Distellaan en de Koning Ridderdijk, langs de oostkant:

- de twee dichtst bij de Koning Ridderdijk en twee verst gelegen parkeerplaatsen voorbehouden voor mindervaliden. Deze regeling wordt aangeduid door het teken E9b met onderbord pictogram mindervaliden.

- de dere parkeerplaats vanaf de Koning Ridderdijk voorbehouden voor politievoertuigen. Deze regeling wordt aangeduid door het teken E9 met onderbord "politievoertuigen".

- de drie daaropvolgende parkeerplaatsen vanaf de Koning Ridderdijk voorbehouden voor het laden en lossen en is het parkeren bijgevolg verboden. Deze regeling wordt aangeduid door het teken E1.


Artikel 2:

Worden opgeheven:

- het aanvullend verkeersreglement op de Zeedijk (Middelkerke) en op de Koning Ridderdijk (Westende) zoals vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 25/06/1991 (13bis);

- het politiereglement nopens het voorbehouden van parkeerplaatsen op gemeentewegen voor voertuigen van gemeentediensten, vastgelegd door de gemeenteraad in zitting van 25/06/1991 (8);

- de parkeerplaatsen voor minder-validen in de Arendlaan en op de Zeedijk tussen de Priorijlaan oost en west, zoals voorzien in artikel 2 van het aanvullend politiereglement nopens het voorbhouden van parkeerplaatsen voor mindervaliden op gemeentewegen, vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 07/02/1991 (11bis).


Artikel 3:

De nodige verkeerssignalisatie zal door de gemeente aangebracht worden.