30/03/1962 - voorrang

Parent Previous Next

Artikel 1:

Volgende wegen op het grondgebied van de gemeente zullen als voorrangswegen gelden:

  1. De staatsbaan nr. 72 (= thans N318) bestaande uit de Oostendsesteenweg (= thans Oostendelaan) en de Nieuwpoortsesteenweg (= thans Westendelaan).
  2. De staatsbaan nr. 318 (= thans geen gewestweg meer), nl. Leopoldlaan, Joseph Casselaan en Parklaan.
  3. De Dokter Verhaeghelaan, de Koninginnelaan en de Cyriel De Grootelaan.

Evenals, aan de punten waar de weg sub. 3 de Staatsbaan nr. 318 (bedoeld wordt Dokter Verhaeghe-Baelestraat, Koninginnelaan en de Cyriel de Grootelaan) vervoegt, is hij ondergeschikt aan deze Staatsbaan.

[...]


Artikel 2:

Alle vroegere aanvullende reglementen met betrekking tot de voorrangsregeling van de wegen op het grondgebied van de gemeente worden ingetrokken.