29/03/1984 - parkeren

Ooievaarslaan ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

De speciale parkeerplaats voor mindervaliden voorzien in de gemeenteraadsbeslissing dd 19/05/1981 ter hoogte van het huis nr. 89 Distellaan, wordt afgeschaft.


Artikel 2:

Een speciale parkeerplaats voor mindervaliden wordt voorzien ter hooge van het huis nr. 17 in de Ooievaarslaan.


Artikel 3:

Deze speciale parkeerplaatsen zullen aangeduid worden met het verkeersteken E9a met onderbord (pictogram minder-validen).