28/09/1979 - verbod alle verkeer

Schoolstraat ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Ter gelegenheid van de avondmarkten wordt in de Schoolstraat en het Dorpsplein (centrum Lombardsijde) volgende verkeersregeling ingevoerd:


Deze verbodsbepaling zal aangeduid worden door het verplaatsbare verkeersteken C3.