28/08/2014 - parkeren

Parent Previous Next

Artikel 1:

De beslissing van de gemeneteraad dd. 12/08/1977 (4) betreffende 'Rijksweg nr. 324 - Aanvullend regelement op de politie van het wegverkeer - advies' wordt opgeheven.


Artikel 2:

Beurtelings parkeren wordt ingesteld in de Spermaliestraat vanaf huisnummer 38 tot en met huisnummer 144 en vanaf huisnummer 23 tot en met huisnummer 107.


Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt met de verkeersborden E5 geplaatst aan de kant van de gebouwen met pare nummers en de verkeersborden E7 geplaatst aan de kant van de gebouwen met onpare nummers.


Artikel 3:

Parkeren is verboden in de Spermaliestraat ter hoogte van huisnummer 21.


Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt met het verkeersbord E1 met onderbord type Xa.