28/06/1995 - éénrichtingsverkeer

Langestraat ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Het besluit van de gemeenteraad dd. 13/12/1994 houdende vaststellen politieverordening houdende invoering éénrichtingsverkeer in de Langestraat wordt ingetrokken.


Artikel 2:

Het éénrichtingsverkeer wordt ingevoerd in de Langestraat tussen de Noordstraat en het huis nr. 2 met verboden richting vanaf de Noordstraat naar de Westendelaan, met uitzondering van fietsen en bromfietsen klasse A.
Tussen het huis nr. 2 en de Westendelaan verloopt het verkeer verder in beide richtingen.


Artikel 3:

De signalisatie gebeurt door de tekens C1 en F19 met onderbord M3 en M5 en het teken A39.