28/06/1984 - plaatselijk verkeer

Parent Previous Next

Artikel 1:

Het verkeer is verboden voor motorvoertuigen met meer dan twee wielen, voor motorfietsen met zijspan en motorfietsen, met uitzondering van het plaatselijk verkeer in de ganse Tijl Uilenspiegellaan.


Artikel 2:

Dit verbod zal door de verkeersborden C5 en C7 met onderbord "uitgezonderd plaatselijk verkeer" gesignaleerd worden.