28/02/2002 - snelheidsbeperking

Parent Previous Next

Artikel 1:

De plaatsbepaling Monnikenstraat in artikel 2 van het besluit van de gemeenteraad dd. 19/05/1981 wordt opgeheven.


Artikel 2:

De aanduiding "bebouwde kom" bij middel van de verkeersborden F1 en F3 wordt aangebracht in de Monnikenstraat 20 meter voorbij de Sacramentstraat in de richting Tempelhofstraat.