26/11/1985 - plaatselijk verkeer

Parent Previous Next

Artikel 1:

Het besluit van de gemeenteraad dd. 18/09/1985 houdende de invoering verkeersverbod voor vrachtauto's in de Populierenlaan tussen het kruispunt met de Onderwijsstraat en de Duinenweg, wordt ingetrokken.


Artikel 2:

Het gedeelte van de Populierenlaan tussen de Duinenweg en de Onderwijsstraat, is verboden voor bestuurders van voertuigen gebruikt voor het verkeer van zaken. Uitzondering wordt gemaakt voor de plaatselijke bediening.


Artikel 3:

Voormeld verbod zal aangeduid worden bij middel van verkeersborden C23 met onderbord "uitgezonderd plaatselijke bediening".