26/07/1984 - parkeren

Veldstraat ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Er wordt een parkeerverbod voor voertuigen ingevoerd aan de overzijde van de huizen Veldstraat 1 tot 7 (vanaf de splitsing van de Veldstraat tot aan de hoek van de Hendrik Prootstraat).


Artikel 2:

Voornoemd parkeerverbod zal aangeduid worden door middel van verkeersborden E1.