24/07/2000 - parkeren

Parent Previous Next

Artikel 1:

Op het Arthur De Greefplein en op de Zeedijk tussen het Arthur De Greefplein en de aansluiting met de Cyriel De Grootelaan wordt het parkeren voorbehouden aan personenauto's.


Artikel 2:

Voornoemd parkeerverbod zal ter kennis gebracht bij middel van het verkeersbord E9b.


Artikel 3:

Op het Arthur De Greefplein wordt het verkeer op één rijstrook gebracht, gescheiden door de trambedding.


Artikel 4:

Voornoemde maatregel zal ter kennis gebracht worden bij middel van de verkeersborden D1 en C1.