24/07/2000 - éénrichtingsverkeer

Zeedijk ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Artikel 1, 1° alinea van het aanvullend politiereglement op de Zeedijk (Middelkerke en de Koning Ridderdijk (Westende)) zoals vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 30 maart 1990 wordt als volgt gewijzigd:

"Een voetgangerszone wordt ingevoerd op de volledige breedte van de Zeedijk tussen de Priorijlaan west en de Wulpenlaan en op de Koning Ridderdijk tot de Oceaanlaan, met uitzondering van de Zeedijk tussen de Priorijlaan oost en west war slechts de helft van de breedte als voetgangerszone wordt voorzien, waarbij

- het verkeer wordt toegelaten voor het laden en lossen van 06 uur tot 10 uur.

- het fietsverkeer in beide richtingen wordt toegelaten zonder beperking in tijd.

Deze regeling wordt ter kennis gebracht door de tekens F103 en F105.


Artikel 2:

Binnen de voetgangerszone wordt als volgt het éénrichtingsverkeer ingevoerd, uitgezonderd voor fietsers:

- op de Zeedijk tussen de Priorijlaan oost en de Zwaluwenlaan in de richting van de Zwaluwenlaan

- op de Zeedijk tussen de Ooievaarslaan en Wulpenlaan in de richting van de Wulpenlaan

Deze regeling wordt ter kennis gebracht door de tekens D1, C1 en F19 met respectievelijk de onderborden M4 en M2.


Artikel 3:

Buiten de voetgangerszone wordt als volgt het éénrichtingsverkeer ingevoerd, uitgezonderd voor fietsers:

- in de Priorijlaan oost tussen de Zonnelaan en de Zeedijk in de richting van de Zeedijk

- in de Zwaluwenlaan tussen de Zeedijk en de Zonnelaan in de richting van de Zonnelaan

- in de Ooievaarslaan tussen de Zeedijk en de Zonnelaan in de richting van de Zeedijk

- in de Wulpenlaan tussen de Zeedijk en de Zonnelaan in de richting van de Zonnelaan

- in de Reigerslaan tussen de Zeedijk en de Zonnelaan in de richitng vna de Zeedijk

- in de Pelikaanlaan tussen de Zeedijk en de Zonnelaan in de richting van de Zonnelaan

- in de Zeeravenlaan tussen de Zeedijk en de Zonnelaan in de richitng van de Zeedijk

- in de Mezenlaan tussen de Zeedijk en de Zonnelaan in de richitng van de Zwaluwenlaan

- op de Zeedijk tussen de Reigerslaan en de Wulpenlaan in de richting van de Wulpenlaan

- op de Zeedijk tussen de Reigerslaan en de Pelikaanlaan in de richitng van de Pelikaanlaan

- op de Zeedijk tussen de Zeeravenlaan en de Mezenlaan in de richting van de Mezenlaan

- op de Zeedijk tussen de Mezenlaan en het Octave Van Rysselbergheplein in de richting van de Mezenlaan

Deze regeling wordt ter kennis gebracht dor de borden D1, C1 en F19 met respectievelijk de onderborden M4 en M2.


Artikel 4:

Op het plein genoemd Zeedijk en gevormd door de samenkomst van de Zwaluwenlaan, de Ooievaarslaan en de Zeedijk worden de zes parkeerplaatsen aan de noordkant voorbehouden voor mindervaliden.

In de Reigerslaan ter hoogte van de woningen 8 en 6 worden twee plaatsen voor mindervaliden voorzien.

Deze regeling wordt ter kennis gebracht door de borden E9a met onderbord "pictogram mindervalide".


Artikel 5:

In de Zwaluwenlaan wordt ter hoogte van het huis genummerd 31 een parkeerplaats voorzien voor laden en lossen.

Deze regeling wordt ter kennis gebracht bij middel van bord E1.


Artikel 6:

Artikel 1, 1° alinea betreffende de rijrichting binnen de voetgangerszone van het aanvullend politiereglement op de Zeedijk (Middelkerke) en de Koning Ridderdijk (Westende), zoals vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 30 maart 1999 wordt opgeheven.