24/04/2014 - mindervaliden

Westendelaan ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Artikel 2 van de gemeenteraadsbeslissing dd. 08 juli 2008 (13) betreffende het aanvullend politiereglement op het parkeren van autobussen in de Westendelaan wordt opgeheven.


Artikel 2:

In de Westendelaan ter hoogte van nummer 37 wordt over de volledige lengte van het vakantieverblijf het parkeren voorbehouden voor motorfietsen, personenauto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen.


Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door middel van de verkeersborden E9b met onderborden type Xa en Xb.


Artikel 3:

In de Westendelaan ter hoogte van nummer 37 wordt vanaf de meest oostelijke gelegen vanaf het vakantieverblijf Middelpunt, Westendelaan 37, het parkeren voorbehouden voor bussen en dit over een afstand van 40 meter.


Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door middel van de verkeersborden E9d met onderborden type Xa en Xb.