23/02/1994 - parkeren

Parent Previous Next

Artikel 1:

Er wordt een parkeerverbod voor voertuigen ingevoerd aan de westkant van de N389 Louis Logierlaan tussen de Westendelaan en de Leopoldlaan.


Artikel 2:

Een parkeerstrook wordt aangebracht aan de oostzijde.


Artikel 3:

Het parkeerverbod wordt gesignaleerd met borden E1 aan de westzijde en met gemarkeerde parkeerstroken aan de oostzijde.


Artikel 4:

Alle reglementen die strijdig zijn met de huidige regeling worden opgeheven.