23/02/1994 - parkeren

Duinenlaan ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Er wordt een parkeerverbod voor voertuigen ingevoerd in de Duinenlaan over een afstand van 10m, aan de ingangspoort van de gemeenteschool.
Voornoemd parkeerverbod zal aangeduid worden door het verkeersteken E1 met opgaande pijl '10 meter'.


Artikel 2:

In de Duinenlaan tussen de Henri Jasparlaan en de Essex Scottischlaan wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd met verbod in de richting van de Essex Scottischlaan, uitgezonderd voor fietsen en bromfietsen klasse A.
Deze maatregel zal aangeduid worden met de verkeerstekens C1 en C19, met onderborden M5 en M3.