22/01/1997 - parkeren

Parent Previous Next

Artikel 1:

In de Diksmuidestraat (N369) wordt:


Artikel 2:

Dit parkeerverbod wordt aangeduid door het verbodsteken E1. In de toegelaten gedeelten wordt dit aangeduid door het verkeersteken E9b.