20/03/1990 - parkeren

Parent Previous Next

Artikel 1:

Er wordt een parkeerverbod ingevoerd in een gedeelte van de Sluisvaartstraat aan de overzijde van de n.v. Midfreeze over een afstand van 20 meter.


Artikel 2:

Voornoemd parkeerverbod zal aangeduid worden door het aanbrengen van de nodige verkeersborden E1.