20/02/1973 - gewichtsbeperking

Parent Previous Next

Artikel 1:

Het verkeer is verboden voor de voertuigen waarvan het gewicht in beladen toestand hoger is dan 20 ton op de hiernavermelde openbare weg: Zevekotesteenweg te Leffinge.