19/10/1993 - oversteekplaats

Parent Previous Next

Artikel 1:

Het besluit van de Gemeenteraad van 05 juli 1993 houdende vaststelling aanvullend politiereglement op het verkeer op de N367 (Brugsesteenweg), wordt ingetrokken.


Artikel 2:

De oversteekplaatsen voor voetgangers respectievelijk ter hoogte van het huis nr. 107 (’t Oude Klooster) en ter hoogte van de oude gemeenteschool worden verwijderd (niet gedekt door een aanvullend politiereglement).


Artikel 3:

In de Brugsesteenweg wordt ter hoogte van de kerk en ter hoogte van het huis nr. 56 een oversteekplaats voor voetgangers aangebracht.

Deze oversteekplaatsen zullen afgebakend worden door witte banden, evenwijdig met de as van de rijbaan en zullen gesignaliseerd worden door het verkeersbord F49.


Artikel 4:

Het verkeer voor fietsen en bromfietsen klasse A tussen de Uniebrug en het kruispunt met de Schorestraat gebeurt voor beide richtingen langs de Noordkant op het fietspad aangeduid door het teken D7 met onderbord M5.


Artikel 5:

Het verkeer rijdend op de Rattevallestraat is ondergeschikt aan het verkeer, rijdend op de N367 (Bruggesteenweg).

Deze voorrangsregel wordt aangeduid door het teken B5 op de Rattevallestraat en het teken B9 en N367 (Bruggesteenweg).