18/09/1984 - plaatselijk verkeer

Parent Previous Next

Artikel 1:

Ter aanvulling van de gemeenteraadsbeslissing dd. 16 december 1980 wordt ook het verkeer verboden voor autovoertuigen, met uitzondering van het plaatselijk verkeer, langs de Wateringstraat en de Vaartdijk-Noord op het gedeelte gelegen tussen Slijpebrug en het kruispunt met de Wateringstraat alsmede op het gedeelte tussen de Leffingebrug en de Torhoutsesteenweg.


Artikel 2:

Buiten de bebouwde kom wordt een snelheidsbeperking ingevoerd in de Wateringstraat en de Vaartdijk-noord voor volgende gedeelten:

a) Richting Snaaskerke: vanaf 50 meter ten oosten van de Kopstraat tot aan de Torhoutsesteenweg

b) Richting Slijpe: vanaf 100m ten oosten van de Wilskerkestraat tot aan het kruispunt met de Wateringstraat.


Artikel 3:

De vereiste signalisatie zal door de gemeente worden aangebracht.