18/07/1988 - mindervaliden

Herfstlaan ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Twee speciale parkeerplaatsen voor mindervaliden worden voorzien op de openbare parking gelegen tegen de Herfstlaan (tegenaan de petanqueclub).


Artikel 2:

Deze speciale parkeerplaatsen zullen aangeduid worden met het verkeersteken E9a met onderbord (pictogram minder-validen).