17/10/1930 - gewichtsbeperking

Algemeen ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Het hoogste toegelaten gewicht van de voertuigen op de bestaande landbouwwegen in deze gemeente is bepaald als volgt:

- 3.000 kg voor de voertuigen met 4 wielen, waarvoor het beslag ten minste 11 cm breed is

- 2.500 kg voor de voertuigen met 4 wielenn waarvoor het beslag minder is dan 11cm

- 1.500 kg voor de voertuigen met 3 wielen

- 1.000 kg voor de voertuigen met 2 wielen


Artikel 2:

Het is verboden harnassen en zwengels te laten slepen op de besteende landbouwwegen.