14/11/1991 - parkeren

Parent Previous Next

Artikel 1:

Er wordt een parkeerverbod voor voertuigen ingevoerd in de Graaf Janstraat aan de overzijde van de gebouwen nrs. 57 - 59.


Artikel 2:

Voornoemd parkeerverbod zal aangeduid worden door het verkeersteken E1 over een afstand van 10 meter.