14/10/2010 - parkeren

Kursaallaan ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Het is verboden te parkeren op de rijbaan ter hoogte van de Kursaallaan 2 en dit over een lengte van 15 meter.


Deze regeling wordt ter kennis gebracht bij middel van de verkeersborden E1 en de onderborden type Xa en Xb.