14/10/2010 - éénrichtingsverkeer

Warande ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Het is voor iedere bestuurder verboden te rijden langs de verbindingsweg tussen de parking IJzerlaan en de Warande in de richting van de Warande.


Deze maatregel wordt kenbaar gemaakt door middel van het bord C1 aan de kant van de parking IJzerlaan.