14/07/2005 - parkeren

Steenstraat ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Het is verboden te parkeren op de rijbaan langs beide zijden van de Steenstraat en dit over een afstand van 15 meter gemeten vanaf de hoek met de Lombardsijdelaan.


Artikel 2:

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de gele onderbroken streep op de trottoirband.