14/07/2005 - parkeren

Normandlaan ››
Parent Previous Next

Artikel 1:

Het is verboden te parkeren langs de rijbaan langs beide zijden van de Normandlaan met uitzondering waar er parkeerstroken zijn.


Artikel 2:

Deze maatregel wordt ter kennis gebracht bij middel van de gele onderbroken streep op de trottoirband.